Công ty Cổ phần Khánh Tân
 Công ty CP Cơ khí - Xây dựng Khatoco
 Công ty CP dệt Tân Tiến
 Công ty CP Đông Á
 Công ty CP giấy Rạng Đông
 Công ty CP In - bao bì KHATOCO
 Công ty CP Long Phú
 Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Khatoco
 Công ty Đầu tư & KD Bất động sản Khatoco
 Công ty kinh doanh Đà điểu cá sấu
 Công ty Tân Khánh An
 Công ty Thuốc lá nguyên liệu KHATOCO
 Công ty TNHH Thương mại KHATOCO
 Công ty TNHH Việt Khánh Phú
 Công viên du lịch YangBay
 Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa
 Nhà máy thuốc lá Khatoco Phú Yên
 Trung tâm giống Đà điểu Khatoco Ninh Hòa
 Trung tâm giống Đà điểu Khatoco Quảng Nam
 Văn phòng Tổng Công ty Khánh Việt
 Xí nghiệp may KHATOCO