- Mẫu sơ yếu lý lịchDownload tại đây 

- Công ty kinh doanh Đà điểu cá sấu tuyển NV Kỹ thuật thuộc da (lương 20 triệu/ tháng) 

- Công ty CP Dệt Tân tiến tuyển Công nhân 

- Công viên Du lịch Yangbay tuyển nhân viên quản lý, kinh doanh, kỹ thuật, y tế, cây xanh, công nhân, ... 

- Công ty CP In bao bì Khatoco tuyển nhân viên kinh doanh, kỹ thuật, công nhân 

- Công ty CP Dệt Tân Tiến tuyển nhân viên