TRANG CHỦ GIỚI THIỆU ĐIỀU CHỈNH HỒ SƠ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHATOCO.COM HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ NỘP HỒ SƠ

BƯỚC 1/3

 
Đăng ký thành viên
 
  Email
  Mật khẩu
  Xác nhận lại
     
Thông tin cá nhân (Người Việt Nam ghi rõ bằng tiếng Việt có dấu)
 
  Họ và tên đệm
  Tên
  Ngày sinh
  Địa chỉ thường trú    
  Nơi ở hiện nay    
  Điện thoại liên hệ  
  Giới tính Nam    Nữ Ẩn thông tin  
         
  Tôi đã đọc và đồng ý với các Điều khoản Thành viên
     
  Đăng ký thành viên gồm 3 bước: Thông tin cá nhân, thông tin chuyên môn và các thông tin khác.
  TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
  118 Hùng Vương - TP. Nha Trang - T. Khánh Hòa
  Điện thoại: (84.258) 3529118 - (84.258) 3522418; Fax: (84.258) 3524221 Email: KhatocoJobs@khatoco.com