TUYỂN DỤNG ĐẶC BIỆT TUYỂN DỤNG THÔNG THƯỜNG
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU ĐIỀU CHỈNH HỒ SƠ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHATOCO.COM HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GÓP Ý

Đăng ký nhận học bổng
         
  Email đăng ký
  Mật khẩu
  Xác nhận lại
   
Thành viên đã đăng ký

Chương trình chỉ áp dụng cho sinh viên đến từ Khánh Hòa đang theo học năm cuối tại các trường Đại học tại Tp. Hồ Chí Minh.

Kết quả học tập: Điểm bình quân học kỳ I & II năm học 2014-2015 trên 07 điểm